Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Твърдо против Зелената Сделка , защото тя е Черна! Тази сделка убива нашата индустрия, земеделие и свобода

Зелената сделка според братята Американци ще струва 5х БВП и/или 600 000$ на домакинство.

Около 150€ милиарда за България.

Всяко БГ семейство ще заборчнее с милион. Отсега.

По- интересно е че земеделието се ликвидира такова, каквото го познаваме. Няма да има крави, кози и прасета, а ще ядем скакалци и червеи. Живо се коментират термити. Защото 1 кг. протеин изисква 20 кг. растения при ферма от крави и само 2 кг. при насекоми.

А протеиново базирано земеделие е основата на ЕУ плана. Има много ясно разписани програми:

Farm_to_Fork и EU_methane_sytategy

Прочетете ги. Те са публични.

Как ще стане всичко това?

Най-общо казано се въвежда понятието:

„Матрица за емисии“ (Methane emission metrics, Carbone metrics, CO2 food print matrix).

Тоест, определят ти колко емисии може да изразходва твоята ферма. Например 1 тон. И тъй като кравите ти изразходват 10 тона, щото ядат, серат и дишат, за да влезеш в матрицата, сменяш фермата със…скакалци.

И си топ.

Същата схема беше приложена при търговията с емисии на ТЕЦ-овете. Дават ти квота, която е в Х пъти по-малка и за да гориш въглища, и правиш ток, трябва си купуваш емисии от някой „зелен“. До…2025 г. когато направо ти казват да затвориш ТЕЦ-а.

А ще има ли „нормално“ месо?

Да, ще има, ама ще струва майка си, баща си и леля си и ще е приоритет на много богати хора.

А ще въведат ли тези Емисионни матрици и за хората?

Да, защото иначе е невъзможно да се постигне климатична неутралност. Чисто математически.

Тоест казват ти, че можеш да изразходваш 100 кг. емисии седмично и ти си решаваш да се къпеш ли, да сереш ли, да ядеш скакалци ли, да правиш секс с човек или вибратор и т.н.

Вероятно и тук ще възникне , хм, “ Пазар на пръдня“, където някой, който иска да емитира повече, ще купува от някой пустиняк неговата квота.

Така беше с пазара при ТЕЦ-овете, сега става при земеделието, принципа е същия и при хората.

За да ни контролират, най-удобно е да имаме дигитална валута и монтирани чипове. Не, не става въпрос за световна конспирация, а просто да се гледа кой колко изразходва и да си плаща.

Говорим за пари.

Може и друго да измислят.

Но, контрол ще има.

Защо никой не разказва това на БГ земеделци?

Ами защото нямаме политици.

Защо никой не иска от Брюксел тези 150€ милиарда?

Защо никой не каже на хората как ще живеят децата им в „климатично неутрална“ Европа ?

Тодор Ангелов

Остави коментар