Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

СЕЛСКО СТОПАНСТВО Партия на ЗЕЛЕНИТЕ № 20

 • Възраждане на селскостопанското производство главно във фамилни и кооперативни форми за екологично чисти продукти, без ГМО и прекомерната употреба на антибиотици, пестициди и изкуствени торове – стимулирани от държавата с цел постигане 100% задоволяване на хранителната верига в България със собствено производство и последващ износ;
 • „Партия на ЗЕЛЕНИТЕ” счита, че България и нашето земеделие е в състояние да осигури възможността за всички български граждани да се наслаждават на природосъобразно произведена, здравословна, вкусна местна храна на достъпни за всички цени;
 • Значимо ограничаване на селскостопанското производство, ориентирано към крупни индустриални и/или латифундистки форми, които увреждат както екосистемата, така и биологичното разнообразие с прекомерната употреба на антибиотици, пестициди и изкуствени торове;
 • Национална програма за бързо съживяване на земеделието, с фокус върху производството на плодове и зеленчуци, на екологично чисти хранителни продукти, технически и други интензивни култури, в лозарството, животновъдството и рибарството. Създаване на Държавен Инвестиционен фонд за земеделие и Държавно-кооперативна Банка за кредитиране на фамилнни и кооператвни земеделски(фермерски) стопанства с минимални лихви и стимулиращ гратисен период;
 • Ограничаване на размера на собствеността над земеделски земи и гори в разумни граници(1 000 – 2 000 дка);/ както е било до 9.09.1944 година/;
 • Неотменима забрана за продажбата на българска земя на чужденци, с изключение на земята на жилищни и вилни имоти;
 • Регулиране на производството и реализацията на зърно, слънчоглед и други технически култури така, че тяхната продукция да се преработва в България от български предприятия;
 • Разпределение на земеделските фондове на ЕС и държавните субсидии, при което по-голяма подкрепа да получават малките стопанства, местното производство и създаването на локални аграрни системи, за екологично чиста, здравословна продукция и храни;
 • Специално внимание на пчеларството и пчелите, които играят решаваща роля в производството на храните от растителен произход. Една трета от храните, които човечеството консумира пряко зависи от тяхната работа в качеството им на основни опрашители в периода на цъфтеж;
 • България – зона, свободна от ГМО. Забрана на производството и предлагането в хранителната система на генно модифицираните храни, посевни и посадъчни материали, фуражи и добавки в животновъдството, птицевъдството и рибарството;
 • Цел – за 5 години да бъде осигурено 100 % задоволяване на населението с български хранителни продукти, а след 10-тата година на още толкова за износ.

Остави коментар