Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

ПРАВООХРАНИТЕЛНА ПОДСИСТЕМА Партия на ЗЕЛЕНИТЕ № 20

– реално ( а не на книга и на думи) деполитизирани и освободени от политически слугинаж и корупция Съд, Прокуратура, Следствие, МВР, ДАНС. Управление от професионалисти и гарантирано със Закон невмешателство в тяхната дейност при строг обществен и парламентарен контрол.

  • Нов подход в борбата с престъпността, включително и с корупцията, основан на премахване на причините за нейното възникване и преди всичко на: бедността; безработицата; липсата на перспектива; дискриминацията; правно-нормативната бъркотия; бюрокрацията и др.;
  • Особено внимание/акцент върху борбата срещу посегателствата върху личната сигурност и имущество на гражданите и нарушаването на обществения ред;
  • Нов, работещ Закон за превенция и борба с корупцията;
  • Закон за антикорупционна експертиза на всички закони, подзаконови актове и нормативни документи, преди приемането им;
  • За корупционните и престъпленията при приватизацията, концесионирането, държавните поръчки и други стопански сделки да няма давност;
  • Премахване на институцията „частен съдебен изпълнител”, която по същество е узаконяване на организирания рекет от мутренските години и посегателство върху правата и свободите на гражданите;

Остави коментар