Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Партия на ЗЕЛЕНИТЕ № 20 За коренната промана в политическия модел !

Ускорен преход към ПРЯКА ДЕМОКРАЦИЯ
Изграждане на политически модел, базиран на пряката демокрация, осигуряващ действително и ефективно пряко участие на гражданите в управлението на обществото, при вземане на важни политически, административни, социални и икономически решения на национално, регионално и местно равнища и пряк контрол от тяхна страна върху органите на публичната власт – държавна и общинска. Това предполага:

 • НОВ ЗАКОН ЗА РЕФЕРЕНДУМИТЕ (ЗАКОН ЗА ПРЯКО УЧАСТИЕ НА ГРАЖДАНИТЕ В ДЪРЖАВНАТА ВЛАСТ И МЕСТНОТО САМОУПРАВЛЕНИЕ);
 • ДЕЦЕНТРАЛИЗАЦИЯ НА ВЛАСТТА И ФИНАНСИРАНЕТО;
 • ДЕЙСТВЕН ГРАЖДАНСКИ КОНТРОЛ НАД ВСИЧКИ ИНСТИТУЦИИ НА ВСИЧКИ РАВНИЩА;
 • ДЪРЖАВНА И ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ – ДЕПОЛИТИЗИРАНА, ЕФЕКТИВНА И ПРОЗРАЧНА, съставена от компетентни професионалисти, работещи в условията на съвременна електронно-информационна организация на управлението и надеждно защитени от субективни политически „кадрови кадрили”;
 • ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА РАЙОННИТЕ СЪВЕТИ В ГРАДОВЕТЕ С РАЙОНИ КАТО ПЪРВОСТЕПЕННИ БЮДЖЕТНИ РАЗПОРЕДИТЕЛИ;
 • НОВ ИЗБОРЕН КОДЕКС регламентиращ смесена изборна система с преобладаващ мажоритарен характер:
  – за народни представители: мажоритарно-пропорционален (120 х 120) или (160 х 80);
  – намаляване на прага за влизане в парламента на 2% като възможност за по широко представителство на интересите на хората;
  – общинските и районните съветници да се избират само мажоритарно в едномандатни, териториално обособени избирателни райони;
  – право на граждански сдружения и организации да участват в изборите в едномандатните мажоритарни райони като се регистрират в ЕРИК самостоятелно или в коалиции, да издигат свои кандидати и да провеждат предизборни кампании;
  – мажоритарен избор на съдиите, прокурорите и съдебните заседатели;
  – Процедури за отзоваване на мажоритарно избраните президент, народни представители, общински и районни съветници, кметове, съдии, прокурори и съдебни заседатели:
  – Процедури за избор, гарантиращи тайната на волята на избирателя, както и срещу манипулиране на изборния процес и резултати, срещу купуването на гласове и корпоративен вот.
 • НОВО АДМИНИСТРАТИВНО – ТЕРИТОРИАЛНО ДЕЛЕНИЕ, съобразено с избраната мажоритарно-пропорционална изборна систима (120 х 120) или (160 х 80) и принципите на концепцията „Европа на регионите”;
 • ПРЕМАХВАНЕ НА ДЪРЖАВНОТО ФИНАНСИРАНЕ (СУБСИДИРАНЕ) НА ПОЛИТИЧЕСКИТЕ ПАРТИИ, което създава предпоставки за увековечаване на участието на едни и същи политически партии и „политически елит” в управлението на държавата;
 • ФИНАНСИРАНЕТО НА ПОЛИТИЧЕСКИТЕ ПАРТИИ като сдружения на граждани с политическа обществена цел, да става изцяло само и единствено от членски внос и дарени средства на техните членове и симпатизанти в качеството им на физически лица, без ограничение в размер на даряваните средства. От определен размер нагоре (напр. 1 000 лв.) те задължително да стават по банков път и да се вписват в специален „Публичен Регистър на спонсорите на политическите партии” с името на дарителя и размера на дарението. Такъв подход ясно ще идентифицира, персонализира и характеризира политическите субекти, техните спонсори, интересите, които защитават и място им в обществено политическото пространство. От друга страна, това ще позволи да бъдат спестени на държавния бюджет няколко десетки милиона лева годишно за по полезни неща – наука, култура, образование, лечение на болни деца и т.н

София, 2024 г. ПАРТИЯ НА ЗЕЛЕНИТЕ

Остави коментар