Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

ОБРАЗОВАНИЕ И ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ Партия на ЗЕЛЕНИТЕ № 20

Образованието има две основни функции: образователна – да даде на децата на нацията необходимите, адекватни на съвремието знания и умения за да се справят в живота им на пълнолетни и възпитателна – да изгради и възпита моралната ценностна система, национално самосъзнание и самочувствие. Затова, то трябва да се базира на идете за устойчивото развитие на света; да култивира интегрално, а не само аналитично мислене; да има инклузивен и ценностен характер:

 • Всяка учебна програма, всеки един учебник, помагало, пособие, всеки един учител трябва да се оценява по горното;
 • Неприкосновеност на учителя, чрез статут на „Учителски имунитет”;
 • Гарантиран достъп до образование, включително и висше, което да не зависи от джоба на родителите;
 • Само държавните и общински училища и университети да се финансират от държавния бюджет;
 • Частните училища и университети, който ги предпочита да си плаща. Акредитацията да касае само оценката, дали техните дипломи да бъдат признавани;
 • Значителни инвестиции в областта на образованието, науката и научните изследвания, включително в сферата на перспективни „зелени” технологии.

ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ:
ЗДРАВЕТО НЕ Е СТОКА! Здравеопазването не е търговска дейност, а социална функция на държавата!

 • Адекватно здравеопазване, гарантирано от държавата, достъпно за всички български граждани и реално без доплащане/безплатно/ за здравно осигурените, включително и изписваните лекарства;
 • Поставяне в основата на здравеопазването на превенцията, а не болничното лечение. Превенцията, разбирана по-широко, не само осъществяваната от ДжиПи-тата и ДКЦ, а като се започне от здравословните параметри на обществената и природната среда! Цел – висок здравен статус и дълголетие на българските граждани;
 • Държавните, регионалните и общински болници, поликлиники и спешната помощ да се финансират от бюджета на държавата. Те придобиват статута на здравни заведения в структурата на МЗ и Общините. Тези здравни заведения поемат и здравното обслужване на социално слабите и неосигурените поради бедност или безработица. За целта:
  • Държавната здравно осигурителна каса се закрива, като нейните бюджет и собствиност преминават в Министерство на здравеопазването;
  • Премахва се статута им на търговски дружества;
  • Обсъждане и приемане законодателно на специфични правила за обществените поръчки в МЗ и държавните здравни заведения, регламентиращи кое, от кого(орган-купувач) се купува с обществени поръчки и кой носи персонална отговорност за нарушения и престъпления, свързани с тях;
  • Оздравителни планове за тези от държавните здравни заведения, за които е необходимо, с цел създаване на условия за качествена, конкурентноспособна здравна услуга;
  • Държавно аптечно снабдяване за държавните и общински здравни заведения;
  • Законова процедура за частните здравни заведения да придобият статут на държавни.
  • Публично-частно партньорство с частните болници.
 • Частните болници да запазят статута си на търговски дружества, като се финансират от постъпленията на лекуваните в тях пациенти и/или от частни здравноосигурителни фондове;

Остави коментар