Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

ЗДРАВЕТО НЕ Е СТОКА! ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО НЕ Е ТЪРГОВСКА ДЕЙНОСТ, А СОЦИАЛНА ФУНКЦИЯ НА ДЪРЖАВАТА:

 • Адекватно здравеопазване, гарантирано от държавата, достъпно за всички български граждани и реално безплатно за здравно осигурените, включително и изписваните лекарства;
 • Поставяне в основата на здравеопазването на превенцията, а не болничното лечение. Превенцията, разбирана по-широко, не само осъществяваната от ДжиПи-тата и ДКЦ, а като се започне от здравословните параметри на обществената и природната среда! Цел – висок здравен статус и дълголетие на българските граждани;
 • Държавните, регионалните и общински болници, поликлиники и спешната помощ да се финансират от бюджета на държавата. Те придобиват статута на здравни заведения в структурата на МЗ и Общините. Тези здравни заведения поемат и здравното обслужване на социално слабите и неосигурените поради бедност или безработица. За целта:
  • Държавната здравно осигурителна каса се закрива, като нейните бюджет и собствиност преминават в Министерство но здравеопазването;
  • Премахва се статута им на търговски дружества;
  • Обсъждане и приемане законодателно на специфични правила за обществените поръчки в МЗ и държавните здравни заведения, регламентиращи кое, от кого(орган-купувач) се купува с обществени поръчки и кой носи персонална отговорност за нарушения и престъпления, свързани с тях;
  • Оздравителни планове за тези от държавните здравни заведения, за които е необходимо, с цел създаване на условия за качествена, конкурентноспособна здравна услуга;
  • Държавно аптечно снабдяване за държавните и общински здравни заведения;
  • Законова процедура за частните здравни заведения за публично частно партньорство с МЗ или да придобият статут на държавни.
 • Частните болници да запазят статута си на търговски дружества, като се финансират от постъпленията на лекуваните в тях пациенти и/или от частни здравноосигурителни фондове;

Остави коментар