Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

ЕНЕРГЕТИКА Твърдо ЗА ядрена енергетика и държавна собственост на мрежитеЕНЕРГЕТИКА

Римският клуб – организация от учени, писатели, политици и др. Утвърдени независими умове, които периодично обсъждат състоянието на човечеството и дават прогнози за бъдещето, през 1981 година прогнозира: „Която държава през 2020 година произвежда електроенергия достатъчно да задоволи своите потребности и още толкова да продава – ще живее добре.”

ЗАТОВА:

  • Възстановяване, възможно най-бързо, строителството на АЕЦ „Белене” при 100% държавно участие или в публично-частно партньорство с „Атомстрой”, до изплащане с продукция на техния миноритарен дял;
  • Премахване на посредниците между производителя и потребителя – одържавяване на преноса и разпределението на енергия;
  • Миксът за битовите потребители да включва 80% електроенергия от АЕЦ „Козлодуй” и 20% от останалите ТЕЦ-ове, ВЕЦ-ове, и ВЕИ –вятърни, фотоволтоици и др. Така, ще се намали 2,5 – 3 пъти цената за киловатчас за битово електропотребление;
  • Частните производители да се конкурират на борсата включително и с държавата. АЕЦ „Козлодуй” да продава на пазара само остатъчните количества извън 80% електроенергия за микса на битовите потребители;
  • Разумен, икономически обоснован и рентабилен преход към възобновяемите енергийни източници;
  • Енергиийна ефективност в производството, социалните дейности и битовото потребление;

Остави коментар