Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

СТАНОВИЩЕ Относно: промените в Законодателната власт!

Оценката на „Партия на ЗЕЛЕНИТЕ” за работата на българското Народно събрание в последните години съвпада с непрекъснато намаляващия му рейтиг, мерен от социологията. За нас, Великото Народно Събрание (1990–1991г.) е…

ПАРАМЕТРИ НА ПРОМЯНАТА

ПОЛИТИЧЕСКИ МОДЕЛ, базиран на пряката демокрация, осигуряващ действително и ефективно, пряко участие на гражданите в управлението на обществото, при вземане на важни политически, административни, социални и икономически решения на национално,…

Клуб по аритметика на „Партия на ЗЕЛЕНИТЕ” -“ЗАЩО ?” Защо ВиК дружествата нямат сметка да намаляват „загубите” от водопреносната мрежа?

Всеки за своето ВиК може да изчисли на примера на следната решена задача по аритметика за 2 – 3 клас. А именно: Колко печели за един месец, без дори да…

След 11 години: Партия “Зелените” се преименува заради “Партия на зелените”

Политическа партия „Зелените" е незаконна, съобщиха от "Партия на зелените". Причината е окончателното решение на Върховния касационен съд, че има регистрирана друга партия със същото име, а именно „Партия на…