Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Позиция на Партия на Зелените във връзка със ЗЕЛЕНИЯ СЕРТИФИКАТ

От днес, четвъртък, 21.10.2021 г., служебното правителство въвежда „зелен сертификат” като без него се забранява посещаването на редица
обществени места. Тези заведения, които не се съобразят, ще бъдат затворени. Аргумент за това са: „четвъртата вълна” на Ковид и само 20-25 % ваксинирани у нас.
За „Партия на ЗЕЛЕНИТЕ” въвеждането на задължителен „зелен сертификат“ е чиста проба принуда за ваксиниране!

Това не е разяснителна кампания за осъзнато доброволно ваксиниране, а насилствено наложена принуда! Ще си спестим силни фрази като държавен медицински фашизъм”, но заедно с това, тази мярка много ни напомня за звездите върху дрехите на евреите, за да се различават от останалите. Нашите аргументи:
За „Партия на ЗЕЛЕНИТЕ” „Зеленият сертификат” противоречи на Конституцията на Р. България – Чл. 6. (2) Всички граждани са равни пред закона. Не се допускат никакви ограничения на правата или привилегии, основани на раса, народност, етническа принадлежност, пол, произход, религия, образование, убеждения, политическа принадлежност, лично и обществено положение или имуществено състояние.

Чл. 29. (2) Никой не може да бъде подлаган на медицински, научни или други опити без неговото доброволно писмено съгласие; на всички
междунарадни конвенции за правата и свободите на гражданите и дори е състав на престъплание съгласно Наказателния Кодекс – чл. 143: Който принуди другиго да извърши, да пропусне или да претърпи нещо, противно на волята му, като употреби за това сила, заплашване или злоупотреби с властта си, се наказва с лишаване от свобода до шест години.
За „Партия на ЗЕЛЕНИТЕ” 20 – 25 % ваксинирани означава, че 75 –80% от гражданите на нашата държава са ПРОТИВ този масов медицински и обществен експеримент, наречен „Ковид пандемия”! Означава, че 75 – 80 % от българите не желаят течностите,  наложени от СЗО, без да е минал необходимия времеви доказателствен период. И да не забравяме, че 75 – 80 % от населението са КВАЛИФИЦИРАНО НОЗИНСТВО!!!

То може ли да бъде лишавано от права за сметка на малцинството, след като теоретично би могло да промени или да приеме нова Конституция ?
„Партия на ЗЕЛЕНИТЕ” не е убедена в достоверността на данните за заболяемостта.

Възприетата методика и процедури за откриване и лекуване на заболелите и опряната на тях статистика и инфрмационна база, не само не позволява прогнозироне на епидемиологичната обстановка, но наред с много по-високото заплащане на „Ковид”-пътеките, създава възможност за спекулиране с данни и обявяване наново на извънредни мерки, по желание на управляващите.
В тази връзка, едни сметки за училите аритметика в началния курс на бразованието: „Грипна епидемия се обявява в случаите, когато
заболяемостта от грип и ОРЗ в национален мащаб достигне 200 заболели на 10 000 души население”. Или 1 болен на 50 човека. .
„За да се обяви национална грипна епидемия, ще трябва да бъдат достигнати епидемични стойности от 250 – 280 болни на 10 000 души население и поне 90% от областите в страната да са обявили епидемия, разясни пред “Дневник” националният епидемиолог д-р Ангел
Кунчев”.
Вчера, 19.10.2021г. —– заболели 753 на 100 000, Или 1 болен на 133 човека. Дори при 1 000 заболели на ден сметката е 1 заболял на
100 човека. Въпросът е кое е по-страшното – грипните епидемии, с която бяхме си свикнали или пандемията с два-три пъти по-малка заболеваемост???

„Партия на ЗЕЛЕНИТЕ” е против наименованието „зелен сертификат”.
Наречете го „Медицински….”; „Ковид сертификат”, но не и зелен. Първо, въпросът ни е защо цапате „зеленото”, образ на чистата и благодатна природа с принудата и разделянето на хората на такива с права и такива без права.?????? И второ „ЗЕЛЕНИТЕ” никога не могат да се съгласят с актове на насилие, принуда и лишаване на хората от гражданските им права.
И последен въпрос – Ще можем ли да влизаме в училищата да гласуваме без „зелен сертификат”?
Затова, „Партия на ЗЕЛЕНИТЕ” призовава служебното правителство незабавно да отмени Заповедта за въвеждане на ”зелен сертификат”. В противен случай, ще се наложи да се убедим в правотата на битуващата теза, че „толкова много искате да сте в синергия с „началниците” от зад океана и Брюксел, за което сте готови да пожертвате правата и свободата на избор на българските граждани”

София, 20.10.2021 г. № 35 – ПАРТИЯ НА ЗЕЛЕНИТЕ