Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Красимир Стойчев за: Умна и зелена София

Политическа партия “Партия на Зелените”, съвместно с гражданска платформа “Власт в
Хората”, ще участват в общинските избори в София с кандидати за кмет, общински
съветници и районни кметове.

“Умна и Зелена София” е нашият девиз.

Основни акценти от програмата за управление на София:
Основната цел на предизборната ни кампанията за “Умна и зелена София” е
преминаване на управлението на Общината на технологичен принцип, с прилагането на
блокчейн – неподлежащи на манипулация технологии, във всички общински дейности, с
цел прозрачност, ефективност и одитиране. Като първостепенна задача е прилагането
на умни блокчейн договори при обществените поръчки, което ще неутрализира
корупционният натиск.


Преминаването на технологичен принцип в управлението на Столицата е насочено в
следните 4 направления:

– Трансформация на града, чрез използване на реалните данни за движението и
поведението на жителите на града. Цел е изграждането на интелигентни трафик
мениджмънт, паркинги, осветление, обществена сигурност.

– Трансформация на здравните грижи за софиянци чрез интеграцията на всички
общински здравни заведения в един медицински холдинг и създаване на
независима Столична здравна каса.

– Мораториум върху новото строителство в югозападна София, до изработване и
приемане на нов Общ устройствен план на града от бъдещия общински съвет.
Ориентация към изграждане и модернизация на детски и училищни сгради,
както и общински жилища за младите хора. Сканиране на всеки квадратен
метър зелена площ и дърво в града и създаване на зелен блокчейн регистър за
предотвратяване намаляването им.

– Трансформация на общинска полиция в реална градска полиция. Увеличаване
на районните управления на полицията в София от 9 на 24, съобразно
административното делене и преминаването им, както и на КАТ София, на
подчинение на Столичната община.


Целта на нашата програма е да увеличи благосъстоянието на софиянци, както и в
следващите 4 години да има реално нарастване стойността на тяхната недвижима
собственост.