Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

СПИСЪК

на ИЗПЪЛНИТЕЛНИЯ СЪВЕТ на „ПАРТИЯ НА ЗЕЛЕНИТЕ”
избран на V редовен Конгрес на партията – 28.04.2018 г.

 1. Владимир Димитров Николов – председател на ПЗ.
 2. Йонко Йорданов Гергов – председател на ПС на ПЗ.
 3. Христо Христов Дунчев – изпълнителен секретар на ПЗ.
 4. Валентин Симеонов Симов – говорител на партията.
 5. Иван Велев Иванов – зам. председател на ПЗ.

СПИСЪК

на ПОЛИТИЧЕСКИЯ СЪВЕТ на „Партия на ЗЕЛЕНИТЕ”,
избран на Петия редовен Конгрес на 28.04.2018 г.

 1. Атанас Валериев Китев –
 2. Борислав Атанасов Даскалов –
 3. Васко Райчинов Йотов –
 4. Валентин Симеонов Симов –
 5. Венцислав Димитров Цупарски –
 6. Владимир Милчев Апостолов –
 7. Ивайло Христов Йорданов –
 8. Иван Велев Иванов –
 9. Иван Иванов Георгиев –
 10. Йонко Йорданов Гергов –
 11. Людмила Николова Велинова
 12. Любомир Димитров Кьосев
 13. Милена Кирова Иванова
 14. Мариан Васков Йотов
 15. Наталия Маринова Симова
 16. Петко Иванов Илинчев
 17. Петър Валериев Китев
 18. Тихомир Господинов Господинов
 19. Христо Николов Дунчев
 20. Христо Николов Христов
 21. Христо Христов Дунчев

СПИСЪК
на КОНТРОЛНИЯ СЪВЕТ на п.п. „ПАРТИЯ НА ЗЕЛЕНИТЕ”
избран на V редовен Конгрес на партията – 28.04.2018 г.

 1. Цвета Петрова Филипова – зам. предс. на КС
 2. Иванка Василева Стефанова – секретар на КС
 3. Алекс Йорданов Велков – член на КС
 4. Магдалина Томова Гегова – член на КС
 5. Цветелина Тодорова Йотова – член на КС

Attachments ( 2 )